GEIST Research Group

We are GEIST. We dream big and work hard.

User Tools

Site Tools


start

This is an old revision of the document!


 
 
 
 
1  if then przywódcą jest pojedynczy element tablicy
2  else 
3    podziel tablicę na dwie połowy;
4    rekurencyjnie oblicz przywódcę lewej i prawej połowy tablicy;
5    sprawdź w czasie , który z nich jest przywódcą całości
start.1302801809.txt.gz · Last modified: 2011/04/14 17:23 by kkr