GEIST Research Group

We are GEIST. We dream big and work hard.

User Tools

Site Tools


pub:teaching:courses:krr

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pub:teaching:courses:krr [2013/01/10 12:57]
127.0.0.1 external edit
pub:teaching:courses:krr [2013/02/26 05:47] (current)
gjn podstawowy opis
Line 1: Line 1:
-====== Reprezentacja i przetwarzanie wiedzy ======+====== Reprezentacja i przetwarzanie wiedzy (KRR) ====== 
 + 
 +===== Informacje o przedmiocie ===== 
 +  * Kurs jest realizowany na 1. semestrze EIS poświęconym podstawowym metodom na których opierają się technologie i systemy inteligentne 
 +  * Celem kursu jest przekazanie najistotniejszych wiadomości dotyczących metod symbolicznego reprezentowania wiedzy i automatycznego jej przetwarzania - wnioskowania 
 +  * Prowadzący: [[http://home.agh.edu.pl/ligeza|prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza]], [[http://home.agh.edu.pl/gjn|dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa]] 
 +  * [[http://ai.ia.agh.edu.pl/wiki/pl:dydaktyka:krr:start|robocza strona z treścią kursu w tym ćwiczeniami laboratoryjnymi w AIwiki]] 
 ===== Sylabus ===== ===== Sylabus =====
   * [[http://syllabuskrk.agh.edu.pl/pl/magnesite/study_plans/2012-2013-stacjonarne-informatyka-stosowana-systemy-inteligentne/module/361-eit-2-105-s-reprezentacja-i-przetwarzanie-wiedzy|Sylabus przedmiotu]]   * [[http://syllabuskrk.agh.edu.pl/pl/magnesite/study_plans/2012-2013-stacjonarne-informatyka-stosowana-systemy-inteligentne/module/361-eit-2-105-s-reprezentacja-i-przetwarzanie-wiedzy|Sylabus przedmiotu]]
pub/teaching/courses/krr.txt · Last modified: 2013/02/26 05:47 by gjn