GEIST Research Group

We are GEIST. We dream big and work hard.

User Tools

Site Tools


pub:teaching:courses:ids

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pub:teaching:courses:ids [2014/10/14 10:09]
kkt [Seminarium interdyscyplinarne]
pub:teaching:courses:ids [2014/10/28 10:04] (current)
gjn [Spotkania IDS 2014 jesien
Line 7: Line 7:
 {{section>rnd#terminy_spotkan&fullpage}} {{section>rnd#terminy_spotkan&fullpage}}
  
-===== Spotkania IDS 2014: SPOŁECZNE ŻYCIE INFORMACJI W KOMUNIKOWANIU =====+===== Spotkania IDS 2014 jesień: Internet (wszech) rzeczy. Społeczne i kulturowe konsekwencje internetowej rewolucji „nie-ludzi” ===== 
 +godziny: 14.00 – 16.15\\ 
 +daty: 5.11, 12.11, 26.11, 3.12, 10.12\\ 
 +miejsce zajęć: D-13, s.128\\ 
 + 
 + 
 +{{ :pub:teaching:courses:mnawojczyk_small.jpg?nolink&300|}} 
 +**Prof. dr hab. Maria Nawojczyk**: 
 +Profesor Wydziału Humanistycznego AGH.  Jej zainteresowania obejmują zagadnienia z zakresu socjologii ekonomicznej, socjologii pracy i zarządzania, zarządzania między-kulturowego, metodologii, statystyki, metod ilościowych w socjologii, socjofizyki i społecznych oraz kulturowych aspektów nowych technologii. Aktywny członek towarzystw socjologicznych: 1996-2001 przewodnicząca Oddziału Toruńskiego PTS, od 2009-2011 członek zarządu Oddziału Krakowskiego PTS, od 2005-2009 współ-przewodnicząca  a od 2011 przewodnicząca Komitetu Badawczego  Socjologii Ekonomicznej ESA (Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego). Autorka ponad trzydziestu publikacji naukowych. Prywatnie entuzjastka podróżowania po bliższych i dalszych zakątkach świata, odkrywania nowych smaków i kolorów z przyjemnością powracająca do Krakowa. 
 + 
 + 
 +{{ :pub:teaching:courses:rtemagicc_jaroslaw_krolewski_2.jpg?nolink&150|}} 
 +**[[http://www.conaslaczy.agh.edu.pl/jaroslaw-krolewski/|Jarosław Królewski]]** jest absolwentem Wydziału Humanistycznego AGH po kierunku Socjologia. Posiada również wyższe wykształcenie inżynierskie z informatyki ze specjalizacją w tematyce aplikacji mobilnych. Na ścieżkę zawodową wkroczył w 2006 r., wiążąc się z branżą internetową. Jest współtwórcą i Dyrektorem Zarządzającym Humanoit Group oraz HG Intelligence SA, innowacyjnych spółek budujących m.in. oprogramowanie wspierające i realizujące zagadnienia Business Intelligence oraz propagujących idee IoT (Internet Rzeczy). Jest również pomysłodawcą, redaktorem i współautorem bestsellerowej książki „E-Marketing. Współczesne trendy”, wydanej w 2013 nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN. Zawodowo brał udział w wielu międzynarodowych projektach dla znanych i uznanych marek. 
 + 
 +1. Gospodarka oparta o wiedzy – jak nowoczesne technologie zmieniają rynek i aktorów społecznych. Translacje innowacji. (3h)\\ 
 +2. Teoria Aktora-Sieci - wprowadzenie teoretyczne w kontekście ICT (3h)\\ 
 +3. Informatyka społeczna – o współodczuwaniu systemów społecznych i informatycznych (3h)\\ 
 +4. Technologizacja życia codziennego – Internet Rzeczy i jego społeczno-kulturowe implikacje. Internet bez struktur społecznych. (2h)\\ 
 +5. Personalizacja i inwigilacja – o znaczeniu BigData w inżynierii społecznej (3h) 
 + 
 + 
 +{{:pub:teaching:courses:ids2014-iot_nawojczyk_krolewski_official.pdf|PEŁNY SYLLABUS}} 
 + 
 +===== Spotkania IDS 2014 wiosna: SPOŁECZNE ŻYCIE INFORMACJI W KOMUNIKOWANIU =====
  
 ==== Determinizm komunikacyjny w starych i nowych mediach ==== ==== Determinizm komunikacyjny w starych i nowych mediach ====
pub/teaching/courses/ids.txt · Last modified: 2014/10/28 10:04 by gjn