GEIST Research Group

We are GEIST. We dream big and work hard.

User Tools

Site Tools


pub:publications:geist2010

GEIST Publications in 2010

[2010, ali2010wnt] (BIB)
Ligęza, A., & Nalepa, G. J. (2010). Metody formalne w inżynierii oprogramowania systemów czasu rzeczywistego. (pp. 261-283). Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
[2010, sarapata2010diki | pdf] (BIB)
Sarapata, K., Góra, P., Nalepa, G. J., Adrian, W. T., Kluza, K., & Noga, M. (2010). Encyklopedia semantyczna – odpowiedź na wymagania dietetyka. Problemy Higieny i Epidemiologii, 4(91), 517.
[2010, ali2010mcss] (BIB)
Ligęza, A., Ernst, S., Nowaczyk, S., Nalepa, G. J., Szpyrka, M., & Furmańska, W. T., et al. (2010). Towards enregistration of threats in urban environments: practical consideration for a GIS-enabled Web Knowledge Acquisition system. Paper presented at the MCSS 2010: Multimedia Communications, Services and Security: IEEE International Conference: Kraków, 6-7 May 2010.
[2010, ali2010kam] (BIB)
Ligęza, A., & Nalepa, G. J. (2010). Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą. In M. O. L. Malgorzata Nycz (Ed.), (pp. 58-68). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
[2010, geist2010kat-heart] (BIB)
Bobek, S., Gawędzki, M., Kaczor, K., Ligęza, A., & Nalepa, G. J. (2010). Architektura HeaRT – środowiska uruchomieniowego dla regułowej reprezentacji wiedzy XTT2. In J. Gołuchowski & B. Filipczyk (Eds.), (pp. 68-76). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
[2010, sarapata2010] (BIB)
Sarapata, K., Góra, P., Nalepa, G. J., Adrian, W. T., Kluza, K., & Noga, M. (2010). Encyklopedia semantyczna – odpowiedź na wymagania dietetyka. Problemy Higieny i Epidemiologii, 91(4), 517-521.
[2010, geist2010kat-hekate] (BIB)
Bobek, S., Furmańska, W. T., Kaczor, K., Kluza, K., Ligęza, A., Ligęza, A., & Nalepa, G. J. (2010). HeKatE: Hybrydowe podejście do inżynierii systemów ekspertowych: metodologia, projektowanie, narzędzia. In J. Gołuchowski & B. Filipczyk (Eds.), (pp. 57-68). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
[2010, szmuc2010wnt] (BIB)
Szmuc, T., Szpyrka, M., Klimek, R., Kułakowski, K., Ligęza, A., & Matyasik, P., et al. (2010). Metody formalne w inżynierii oprogramowania systemów czasu rzeczywistego. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
[2010, wta2010csltr | pdf | url] (BIB)
Adrian, W. T., Nalepa, G. J., Kaczor, K., & Noga, M. (2010). Overview of selected approaches to rule representation on the Semantic Web (No. CSLTR 2/2010). AGH University of Science and Technology.
[2010, gjn2010ki | pdf | url] (BIB)
Nalepa, G. J., & Furmańska, W. T. (2010). Pellet-HeaRT – proposal of an architecture for ontology systems with rules. Paper presented at the {KI 2010}: Advances in Artificial Intelligence: 33rd annual German conference on {AI}: Karlsruhe, Germany, September 21-24, 2010, Berlin; Heidelberg.
[2010, gjn2010kese-preface] (BIB)
Nalepa, G. J., & Baumeister, J. (2010). Preface. Paper presented at the {6th workshop on Knowledge Engineering and Software Engineering (KESE6): at the 33rd German conference on Artificial Intelligence: September 21, 2010, Karlsruhe, Germany}, Karlsruhe, Germany.
[2010, gjn2010kese] (BIB)
(2010). 6th workshop on Knowledge Engineering and Software Engineering (KESE6): at the 33rd German conference on Artificial Intelligence: September 21, 2010, Karlsruche, Germany.
[2010, geist2010mcss] (BIB)
Ligęza, A., Ernst, S., Nowaczyk, S., Nalepa, G. J., Szpyrka, M., & Furmańska, W. T., et al. (2010). Towards enregistration of threats in urban environments: practical consideration for a GIS-enabled Web Knowledge Acquisition system. Paper presented at the MCSS 2010: Multimedia Communications, Services and Security: IEEE International Conference: Kraków, 6-7 May 2010, Poland.
[2010, kkr-gjn-llk2010deris-xtt2drools | pdf | url] (BIB)
Kaczor, K., Nalepa, G. J., & Bobek, S. (2010). Rule Modularization and Inference Solutions – a Synthetic Overview. Paper presented at the Crossing Borders within ABC. Automation, Biomedical Engineering and Computer Science: 55 IWK Internationales Wissenschaftliches Kolloquium: International Scientific Colloquium, Illmenau, Germany.
[2010, gjn2010kese-vism | pdf | url] (BIB)
Kluza, K., Nalepa, G. J., & Łysik, &. (2010). Visual Inference Specification Methods for Modularized Rulebases. Overview and Integration Proposal. Paper presented at the Proceedings of the 6th Workshop on Knowledge Engineering and Software Engineering (KESE6) at the 33rd German Conference on Artificial Intelligence September 21, 2010, Karlsruhe, Germany, Karlsruhe, Germany.
[2010, gjn2010jucs | pdf | url] (BIB)
Nalepa, G. J. (2010). Collective Knowledge Engineering with Semantic Wikis. Journal of Universal Computer Science, 16(7), 1006.
[2010, bobek2010ict] (BIB)
Bobek, S., Kaczor, K., & Nalepa, G. J. (2010). Overview of Rule Inference Algorithms for Structured Rule Bases. Gdansk University of Technology Faculty of ETI Annals, 18(8), 57-62.
[2010, noga2010ict] (BIB)
Noga, M., Kaczor, K., & Nalepa, G. J. (2010). Lightweight reasoning methods in selected Semantic Wikis. Gdansk University of Technology Faculty of ETI Annals, 18(8), 103-108.
[2010, gjn2010tcci-daal | pdf | url] (BIB)
Nalepa, G. J., & Furmańska, W. T. (2010). Integration Proposal for Description Logic and Attributive Logic – Towards Semantic Web Rules. In N. T. Nguyen & R. Kowalczyk (Eds.), (Vol. 6450, pp. 1-23). Springer Berlin,Heidelberg.
[2010, gjn2010icaisc] (BIB)
Nalepa, G. J. (2010). Architecture of the HeaRT Hybrid Rule Engine. Paper presented at the Artificial Intelligence and Soft Computing: 10th International Conference, ICAISC 2010: Zakopane, Poland, June 13–17, 2010, Pt. II.
[2010, gjn2009amcs | pdf] (BIB)
Nalepa, G. J., & Ligęza, A. (2010). HeKatE Methodology, Hybrid Engineering of Intelligent Systems. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 20(1), 35-53.

pub/publications/geist2010.txt · Last modified: 2013/01/15 15:24 by wta