GEIST Research Group

We are GEIST. We dream big and work hard.

User Tools

Site Tools


pub:about_us:preseng

~~SLIDESHOW thesis~~

Współpraca z GEIST

 1. kim jesteśmy
 2. co robimy
 3. jak i dlaczego warto z nami pracować

O Zespole

 • Zespół badawczo-naukowy w KIS
 • Koordynacja i kierownictwo: G.J.Nalepa, A.LIgęza, M.Szpyrka
 • 5 dynamicznych doktorantów i asystentów: K.KaczoR, K.KLuza, W.T.Adrian, S.BobeK, M. Wypych
 • badania, projekty, dydaktyka
 • studenci, magistranci, stażyści, doktoranci

Czym się zajmujemy

 • Artificial Intelligence & Knowledge Engineering
 • Business Intelligence & Software Engineering
 • Ambient Intelligence & Mobile Systems

Metody i narzędzia

 • Contex Awareness and Mobile devices, Android
 • Business Rules: Drools, CLIPS, Jess, OMG PRR, OMG SBVR
 • Business Processes: OMG BPMN, jBPM, Acitity
 • Semantic Web: RDF, OWL, Ontologies, Semantic Wikis
 • MDA, MDE, MVC

Projekty

 • HeKatE (2006-9) MNiSW
 • INDECT (2009-13) EU FP7
 • Rebit (2009-2011) EU POIG 1.3.1
 • BIMLOQ (2010-12) NCN + Parnas (2011-12) NCN
 • Samurai + HiBuProBuRul (2012-14) NCN
 • Prosecco (2012-14) NCBiR :!:

Możliwości współpracy

Prace Inżynierskie 2013

 1. Prosecco (Procesy i reguły biznesowe + ontologie w zarządzaniu MŚP)
 2. Biz Intelligence
 3. Ambient Intelligence/Mobile
 4. Machine Learning
 5. Augmented reality
 6. Narzędziowe
 7. Bezpieczeństwo

Tematy prac inżynierskich na rok 2013/4: roboczy spis tematów

Studia 2. st. - NOWA spec: SI - wiosna 2013!

 • wnioskowanie i reprezentowanie wiedzy w systemach inteligentnych
 • uczenie maszynowe i robotyka
 • systemy BizIntelligence: reguły i procesy
 • Sieć semantyczna i semantyzacja aplikacji biz.
 • systemy i aplikacje mobilne
 • SI w grach komputerowych i NLP i Recomender Systems
 • seminaria przemysłowe i interdyscyplinarne → goście
 • warsztaty kreatywności → Stanford

pomyśl, planuj, decyduj! the time is NOW!

Co dalej?

 • oferujemy:
  • możliwość nauczenia się czegoś, zrobienia czegoś ciekawego/pożytecznego
  • pracy i rozwoju w ciekawym zespole
  • zdobycia doświadczenia zawodowego
 • oczekujemy:
  • motywacji
  • zaangażowania
  • pracowitości

Staże - co i jak?

 • Dla kogo?
  1. średnia ocen z toku studiów >= 4.0
  2. predyspozycje do pracy dydaktycznej
  3. zamiłowanie do pracy naukowej
 • Minimalne stypendium: 400 zł (nie ma podatku)
 • Składanie dokumentów: do końca sesji poprawkowej,
  ALE komisja nie czeka na spóźnialskich!
 • Wyniki: Rada Wydziału zatwierdza zaopiniowane przez komisję staże
  w 2013 roku: koniec września 2013!

Staże - wymagane dokumenty

 • podanie do dziekana o przyjęcie na staż:
  • informacja o średniej (min. 4.0)
  • predyspozycje do pracy dydaktycznej
  • zamiłowanie do pracy naukowej
 • zgoda kierownika katedry
 • opinia od opiekuna z poparciem
  oraz uzasadnieniem celowości przyjęcia na staż
 • życiorys albo CV (po polsku!) – warto opisać:
  • osiągnięcia
  • dotychczasowa współpraca naukowa
 • wypis ocen potwierdzony w dziekanacie

Praca w ramach stażu

Statut AGH – Załącznik nr 6, §3:
Student odbywający staż asystencki uczestniczy w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
w wymiarze 60 godzin rocznie oraz w pracach naukowo-badawczych i organizacyjnych swojej jednostki.

 • prace naukowe – praca w poszerzonym zakresie nad mgr
  oraz udział w projektach badawczo-rozwojowych
 • prace dydaktyczne – zajęcia z 2 grupami laboratoryjnymi/ćwiczeniowymi
  w roku akademickim (60h lekcyjnych)
 • prace organizacyjne – pomoc w bieżących pracach organizacyjnych zespołu,
  przygotowanie materiałów dydaktycznych/promocyjnych, pomoc przy innych wydarzeniach (np. organizacji konferencji)

The END

pub/about_us/preseng.txt · Last modified: 2013/10/31 14:50 by wta