Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
eis:przedmioty [2018/10/24 14:25]
pjm [Warsztat kreatywności]
eis:przedmioty [2018/10/24 16:46] (current)
gjn geist links
Line 43: Line 43:
 Prowadzący:​ [[http://​home.agh.edu.pl/​ligeza|prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza]], [[http://​home.agh.edu.pl/​gjn|dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa]], [[http://​home.agh.edu.pl/​mslaz|mgr inż. Mateusz Ślażyński]] Prowadzący:​ [[http://​home.agh.edu.pl/​ligeza|prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza]], [[http://​home.agh.edu.pl/​gjn|dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa]], [[http://​home.agh.edu.pl/​mslaz|mgr inż. Mateusz Ślażyński]]
  
-Strona przedmiotu: http://​geist.re/​did:krr+Strona przedmiotu: http://​geist.re/​pub:​teaching:​courses:krr
  
 ===== Metody inteligencji obliczeniowej ===== ===== Metody inteligencji obliczeniowej =====
Line 51: Line 51:
 Prowadzący:​ [[http://​home.agh.edu.pl/​rtad|prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz]],​ [[http://​home.agh.edu.pl/​asior|dr inż. Joanna Grabska-Chrząstowska]] Prowadzący:​ [[http://​home.agh.edu.pl/​rtad|prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz]],​ [[http://​home.agh.edu.pl/​asior|dr inż. Joanna Grabska-Chrząstowska]]
  
-Strona przedmiotu: http://​geist.re/​did:ci+Strona przedmiotu: http://​geist.re/​pub:​teaching:​courses:ci
  
    
Line 60: Line 60:
 Prowadzący:​ [[http://​home.agh.edu.pl/​gjn|dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa]], [[http://​home.agh.edu.pl/​sbobek|dr inż. Szymon Bobek]] Prowadzący:​ [[http://​home.agh.edu.pl/​gjn|dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa]], [[http://​home.agh.edu.pl/​sbobek|dr inż. Szymon Bobek]]
  
-Strona przedmiotu: http://​geist.re/​did:ml+Strona przedmiotu: http://​geist.re/​pub:​teaching:​courses:ml
  
    
Line 69: Line 69:
 Prowadzący:​ [[http://​home.agh.edu.pl/​zaczyk|dr inż. Mieczysław Zaczyk]], [[http://​student.agh.edu.pl/​mgarbacz|dr inż. Maciej Garbacz]] Prowadzący:​ [[http://​home.agh.edu.pl/​zaczyk|dr inż. Mieczysław Zaczyk]], [[http://​student.agh.edu.pl/​mgarbacz|dr inż. Maciej Garbacz]]
  
-Strona przedmiotu: http://​geist.re/​did:robots+Strona przedmiotu: http://​geist.re/​pub:​teaching:​courses:robots
  
    
Line 78: Line 78:
 Prowadzący:​ [[http://​home.agh.edu.pl/​gjn|dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa]], [[http://​home.agh.edu.pl/​sbobek|dr inż. Szymon Bobek]] Prowadzący:​ [[http://​home.agh.edu.pl/​gjn|dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa]], [[http://​home.agh.edu.pl/​sbobek|dr inż. Szymon Bobek]]
  
-Strona przedmiotu: http://​geist.re/​did:aml+Strona przedmiotu: http://​geist.re/​pub:​teaching:​courses:aml
  
 ===== Technologies of Semantic Web ===== ===== Technologies of Semantic Web =====
Line 86: Line 86:
 Prowadzący:​ [[http://​home.agh.edu.pl/​gjn|dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa]], [[http://​home.agh.edu.pl/​kkutt|dr inż. Krzysztof Kutt]] Prowadzący:​ [[http://​home.agh.edu.pl/​gjn|dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa]], [[http://​home.agh.edu.pl/​kkutt|dr inż. Krzysztof Kutt]]
  
-Strona przedmiotu: http://​geist.re/​did:semweb+Strona przedmiotu: http://​geist.re/​pub:​teaching:​courses:semweb
  
  
Line 97: Line 97:
 Prowadzący:​ [[http://​home.agh.edu.pl/​gjn|dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa]], [[http://​home.agh.edu.pl/​kluza|dr inż. Krzysztof Kluza]] Prowadzący:​ [[http://​home.agh.edu.pl/​gjn|dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa]], [[http://​home.agh.edu.pl/​kluza|dr inż. Krzysztof Kluza]]
  
-Strona przedmiotu: http://​geist.re/​did:dss+Strona przedmiotu: http://​geist.re/​pub:teaching:​courses:​bin 
 =====  Gry a systemy inteligentne ​ ===== =====  Gry a systemy inteligentne ​ =====
  
Line 104: Line 105:
 Prowadzący:​ [[http://​www.ztg.fais.uj.edu.pl/​jan-argasinski|dr Jan Argasiński]],​ [[http://​home.agh.edu.pl/​bgizycka/​|mgr Barbara Giżycka]] Prowadzący:​ [[http://​www.ztg.fais.uj.edu.pl/​jan-argasinski|dr Jan Argasiński]],​ [[http://​home.agh.edu.pl/​bgizycka/​|mgr Barbara Giżycka]]
  
-Strona przedmiotu: http://​geist.re/​did:aigames+Strona przedmiotu: http://​geist.re/​pub:​teaching:​courses:aigames
  
    
Line 113: Line 114:
 Prowadzący:​ [[?|dr inż. Mirosław Gajer]] FIXME Prowadzący:​ [[?|dr inż. Mirosław Gajer]] FIXME
  
-Strona przedmiotu: http://​geist.re/​did:nlp +Strona przedmiotu: http://​geist.re/​pub:​teaching:​courses:nlp
    
  
Line 123: Line 123:
 Prowadzący:​ [[http://​home.agh.edu.pl/​przybylo/​|dr inż. Jaromir Przybyło]] Prowadzący:​ [[http://​home.agh.edu.pl/​przybylo/​|dr inż. Jaromir Przybyło]]
  
-Strona przedmiotu: http://​geist.re/​did:​mi 
 ===== Seminarium badawczo-rozwojowe ===== ===== Seminarium badawczo-rozwojowe =====
  
Line 130: Line 129:
 Prowadzący:​ zaproszeni goście; koordynacja:​ [[http://​home.agh.edu.pl/​gjn|dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa]] Prowadzący:​ zaproszeni goście; koordynacja:​ [[http://​home.agh.edu.pl/​gjn|dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa]]
  
-Strona przedmiotu: http://​geist.re/​did:rnd+Strona przedmiotu: http://​geist.re/​pub:​teaching:​courses:rnd
    
 ===== Seminarium interdyscyplinarne ===== ===== Seminarium interdyscyplinarne =====
Line 138: Line 137:
 Prowadzący:​ zaproszeni goście; koordynacja:​ [[http://​home.agh.edu.pl/​gjn|dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa]] Prowadzący:​ zaproszeni goście; koordynacja:​ [[http://​home.agh.edu.pl/​gjn|dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa]]
  
-Strona przedmiotu: http://​geist.re/​did:ids+Strona przedmiotu: http://​geist.re/​pub:​teaching:​courses:ids
  
    
Line 147: Line 146:
 Prowadzący:​ opiekunowie projektów; koordynacja:​ [[http://​home.agh.edu.pl/​gjn|dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa]] Prowadzący:​ opiekunowie projektów; koordynacja:​ [[http://​home.agh.edu.pl/​gjn|dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa]]
  
-Strona przedmiotu: http://​geist.re/​did:wshop+Strona przedmiotu: http://​geist.re/​pub:​teaching:​courses:wshop
  
 ===== Warsztat kreatywności ===== ===== Warsztat kreatywności =====
Line 155: Line 154:
 Prowadzący:​ [[http://​home.agh.edu.pl/​mmd|dr inż. Mirosława Długosz]] Prowadzący:​ [[http://​home.agh.edu.pl/​mmd|dr inż. Mirosława Długosz]]
  
-Strona przedmiotu: http://​geist.re/​did:creat+Strona przedmiotu: http://​geist.re/​pub:​teaching:​courses:creat
  
 {{ :​eis:​logo_eis_black.png?​nolink&​200 |}} {{ :​eis:​logo_eis_black.png?​nolink&​200 |}}
 +
eis/przedmioty.txt · Last modified: 2018/10/24 16:46 by gjn
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0